BẢNG GIÁ CĂNG DA MẶT UY TÍN NHẤT TẠI TPHCM

Dịch vụ Giá Dịch Vụ
Căng da trán Perfect 45,000,000
Căng da mặt Mini 60,000,000
Căng da mặt Total 65,000,000
Căng da mặt Perfect 90,000,000
Căng da mặt bằng chỉ sinh học – 3D 60,000,000
Căng da mặt bằng chỉ sinh học – 4D 80,000,000
Căng da mặt bằng chỉ sinh học – 6D 120,000,000
Vi Cấy Collagen dưới da 15,000,000